.comment-link {margin-left:.6em;}

Saturday, April 30, 2005

Lang leve Beatrix de koningin!

Ik zal bij vanmiddag van Orion vieren.

Ik heb geen oranje kleren. Misschien zal ik oranje oorringen maken.


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?